RODO

Administratorem Pani/Pana danych jest Mobile SCANMED Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-559), ul. Świeradowska 51/57.

Pani/Pana dane osobowe: numer telefonu, imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy będą przetwarzane w celu kontaktu firmy MobileScanmed z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktu z Panią/Panem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Mobile SCANMED Systems Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, zapewnia Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych. Jest Pani/Pan uprawniona do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub zażądać ich przeniesienia do innego administratora danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do kontaktu z Panią/Panem. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług łączności telefonicznej, usług PR i marketingowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Więcej informacji znajdzie Pani/Pan w Polityce Prywatności i wykorzystywania plików cookies dostępnej w naszej Polityce prywatności.