• Gruczolakowłókniak (fibroadenoma)

    najczęściej występująca łagodna zmiana w piersi

Gruczolakowłókniak (fibroadenoma) występuje aż u 10% kobiet. Jest najczęściej występującym typem łagodnego guza piersi. Gruczolakowłókniaki wykrywane są zwykle podczas samobadania piersi lub badania klinicznego. I choć potencjał złośliwy gruczolakowłókniaków jest niski, należy pamiętać, że żadne badanie obrazowe nie może w pełni zagwarantować, że guzek jest gruczolakowłókniakiem.

Co to jest fibroadenoma?

Fibroadenoma (gruczolakowłókniak) jest najczęściej występującym typem łagodnego guza piersi. Zazwyczaj ma postać litej masy o wyraźnie zaznaczonych krawędziach, o okrągłym lub owalnym kształcie.

Rozmiar gruczolakowłókniaka może wynosić od kilku milimetrów do nawet kilkunastu centymetrów. Występuje najczęściej u kobiet między 20. a 40. rokiem życia.

Światowa Organizacja Zdrowia zalicza takie zmiany do mieszanych guzów nabłonkowo-łącznotkankowych. Są to zmiany łagodne w odróżnieniu od zmian złośliwych, takich jak rak piersi czy mięsak piersi.

KIEDY POWINNAŚ
SZUKAĆ POMOCY?

czujesz, że zmiana w piersi
się powiększa

guz powoduje asymetrię
lub deformację piersi

zachodzi podejrzenie
złośliwości

masz dolegliwości bólowe
lub czujesz dyskomfort

odczuwasz lęk i niepokój

względy estetyczne

Gruczolakowłókniak (fibroadenoma) jest najczęściej występującym typem łagodnego guza piersi. Zazwyczaj ma postać litej masy o wyraźnie zaznaczonych krawędziach, o okrągłym lub owalnym kształcie. Rozmiar gruczolakowłókniaka może wynosić od kilku milimetrów do nawet kilkunastu centymetrów. Występuje najczęściej u kobiet między 20. a 40. rokiem życia.

Gruczolakowłókniaki mogą być wyczuwalne w badaniu ręcznym piersi jako zgrubienie lub guz. W niektórych przypadkach duże gruczolakowłókniaki powodują deformację piersi. Wiele zmian nie jest wyczuwalna w badaniu ręcznym i widoczna jest wyłącznie w badaniach obrazowych, np. w USG.

Gruczolakowłókniaki wykrywane są zwykle podczas samobadania piersi lub badania klinicznego (badanie piersi wykonywane przez lekarza). Można także przeprowadzić dalsze badania: USG, mammografię lub rezonans magnetyczny (MRI). Jakkolwiek gruczolakowłókniaki mają zwykle typowy wygląd podczas badania fizykalnego i obrazowania, diagnoza musi zostać potwierdzona w badaniu histopatologicznym – żadne badanie obrazowe nie może w pełni zagwarantować, że guzek jest gruczolakowłókniakiem.

Ostateczną diagnozę można postawić pobierając próbkę tkanki chirurgicznie lub wykonując biopsję gruboigłową pod kontrolą metod obrazowania. Zabieg ten jest wykonywany przez lekarza w gabinecie, w znieczuleniu miejscowym. Najczęściej biopsję tego typu wykonuje się pod kontrolą USG.

Próbka ta wysyłana jest do patomorfologa, który następnie po odpowiedniej preparatyce i barwieniach bada ją pod mikroskopem i ocenia, czy istotnie jest to gruczolakowłókniak czy inny rodzaj zmiany. Większość kobiet może wrócić do pracy lub innych codziennych zajęć tuż po zabiegu lub po krótkim okresie rekonwalescencji. Wyniki badań histopatologicznych w większości przypadków są zwykle dostępne w ciągu 7 dni.

Metody postępowania w przypadku gruczolakowłókniaka

Potencjał złośliwy gruczolakowłókniaków jest niski, dlatego leczenie potwierdzonego biopsją, klinicznie łagodnego gruczolakowłókniaka nie jest wymagane ze względów onkologicznych. Jednak dla niektórych pacjentów guzy te mogą być uciążliwe i większość chirurgów uszanuje preferencje dotyczące leczenia, wyrażone przez pacjenta. Postępowanie w przypadku rozpoznania w badaniu histopatologicznym gruczolakowłókniaków obejmuje:

  • monitorowanie (obserwacja)
  • chirurgiczne wycięcie (operacja)
  • terapie przezskórne:
    1. przezskórna krioablacja (zamrożenie)
    2. przezskórne wycięcie wspomagane próżnią (VAE)

Obserwacja

Polega na monitorowaniu wielkości gruczolakowłókniaka w badaniu ręcznym lub obrazowym. Twój lekarz może zlecić wizyty kontrolne co 6–12 miesięcy oraz USG lub inne badania obrazowe w celu sprawdzenia jakichkolwiek zmian w guzku. Jeśli gruczolakowłókniak powiększy się, lekarz zaleci wycięcie guza.

Operacja

Gruczolakowłókniak może zostać usunięty chirurgicznie. Zabieg przeprowadza się w warunkach gabinetu zabiegowego lub bloku operacyjnego, przeważnie w znieczuleniu miejscowym. Głęboko położone, niewyczuwalne w badaniu ręcznym gruczolakowłókniaki wymagają przed zabiegiem przedoperacyjnego oznakowania pod kontrolą metod obrazowych i w wybranych sytuacjach – wycięcia w znieczuleniu ogólnym w warunkach bloku operacyjnego. Wycięcie zmiany piersi polega na wykonaniu chirurgicznego cięcia nad zmianą, a następnie wypreparowaniu jej w całości z marginesem zdrowych tkanek. W zależności od głębokości cięcia zakładane są szwy, które zamykają ranę pierwotnie. Wygląd i wielkość blizny pooperacyjnej uzależnione są od wielkości usuniętej zmiany i marginesu oraz od indywidualnych cech pacjentki. W zależności od wielkości guza i jego położenia w piersi, w trakcie gojenia może powstać wgłębienie lub zmiana kształtu i wielkości piersi. W niektórych sytuacjach może dojść do klasycznych powikłań leczenia operacyjnego, takich jak krwawienie z rany pooperacyjnej lub infekcja.

Po zabiegu operacyjnym cały materiał pobrany z trakcie zabiegu jest badany histopatologicznie.

Krioablacja

Krioablacja jest małoinwazyjną metodą leczenia, przeprowadzaną przezskórnie pod kontrolą USG i w znieczuleniu miejscowym. Zabieg przeprowadza się w warunkach gabinetu zabiegowego. Technika ta wykorzystuje kierowaną ultradźwiękami igłową sondę (podobną do sondy używanej w biopsji) oraz ciekły azot o temperaturze -195,8ᵒC. To powoduje zamrożenie i zniszczenie tkanki gruczolakowłókniaka. Krioterapia w większości przypadków skutecznie niszczy włókniaki, bez konieczności wykonywania zabiegu chirurgicznego. Po zabiegu krioablacji nie ma potrzeby zakładania i zdejmowania szwów – stosuje się plaster.

Z czasem zniszczony gruczolakowłókniak zostaje zastąpiony przez tkankę włóknistą. Piersi zazwyczaj nie ulegają deformacjom i nie ma rozległych blizn (poza niewielką – ok 3 mm blizną po miejscu wkłucia sondy). W trakcie zabiegu krioablacji nie pobiera się materiału do badania histopatologicznego, gdyż guz ulega zamrożeniu i destrukcji. Po zabiegu zaleca się wykonanie badania obrazowego piersi po 6 i 12 miesiącach celem oceny prawidłowej ewolucji – czyli stopniowego zmniejszania się i zanikania zmiany.

Krioablacja to uznana terapia stosowana od 20 lat w leczeniu łagodnych i złośliwych guzów nerek, wątroby, płuc, prostaty, kości i innych narządów. Technologia i procedura zostały zoptymalizowane pod kątem gruczolakowłókniaków piersi.

Przezskórne wycięcie wspomagane próżnią (VAE)

Przezskórne wycięcie wspomagane próżnią (VAE – vacuum assisted excision) jest małoinwazyjną metodą leczenia, przeprowadzaną przezskórnie pod kontrolą USG i w znieczuleniu miejscowym. Zabieg wykonuje się w warunkach gabinetu zabiegowego. Technika ta polega na wycięciu zmiany specjalną igłą 7-10 G wspomaganą podciśnieniem. W trakcie zabiegu wycina się zmianę, pobierając stopniowo kilka lub kilkanaście skrawków aż do momentu, gdy zmiana przestaje być widoczna w USG. Po zabiegu VAE cały materiał pobrany z trakcie zabiegu jest badany histopatologicznie.

Zarówno krioablacja, jak i przezskórne wycięcie wspomagane próżnią są zatwierdzone przez U.S. Food and Drug Administration do wycięcia małych łagodnych gruczolakowłókniaków.

KRIOABLACJA
SYSTEMEM
PROSENSE™

Łatwy, szybki
i bezbolesny zabieg

Jakie korzyści oferuje
krioablacja zmian w piersiach?

Krioablacja jest zabiegiem nieinwazyjnym, dlatego ma wiele zalet:

Bez operacji, bez pobytu w szpitalu, bez rekonstrukcji piersi

Nie odczuwasz żadnego bólu – ani w trakcie, ani po zabiegu. Zimno działa przeciwbólowo

Zabieg przeprowadza się przezskórnie, pod kontrolą obrazową (USG lub TK)

Krótki czas zabiegu: nawet 15 minut!

Do zabiegu używa się cienkich igieł (kriosond) jednorazowego użytku

Nie usuwa się tkanki piersi i nie uszkadza zdrowych tkanek

Stosuje się tylko znieczulenie miejscowe, podczas zabiegu jesteś przytomna

Nie ma potrzeby zakładania szwów – stosuje się plaster

Doskonałe efekty kosmetyczne: bez ubytków, krwiaków, blizn, deformacji, utraty objętości czy zmian kształtu piersi

Szybka rekonwalescencja. Po zabiegu możesz natychmiast wrócić do codziennych czynności

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości, pokierujemy Cię dalej